ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύλλογος Γυναικών Θρακομακεδόνων

 Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Γυναικών Θρακομακεδόνων

 

Πρόεδρος: Τασούλα Στεφανάτου

Αντιπρόεδρος: Άννα Γκόνου

Γραμματέας Α : Ελένη Τζίνη

Γραμματέας Β : Στάσα Χρήστου

Ταμίας Α : Αθηνά Κάρλου

Ταμίας Β : Ρένα Μεγαλοοικονόμου

Μέλος: Αθηνά Σιγανού

Μέλος : Αθανασία Σπηλιώτη

Mobile Menu